1.
Miliauskas S. Metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio pirmos eilės gydymas nivolumabu ir ipilimumabu derinant su dvejais chemoterapijos kursais. Klinikinio tyrimo CheckMate 9LA ketverių metų stebėsenos duomenys [Prieiga per internetą]. PIA 2023 rugpj.;7(2):164-171.[žiūrėta 2024 liep. 19 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1238