1.
Kalinauskaitė-Žukauskė V. Progresuojančia plaučių fibroze pasireiškiančios intersticinės plaučių ligos (ne idiopatinė plaučių fibrozė). Naujosios tarptautinės klinikinės gairės [Prieiga per internetą]. PIA 2023 rugpj.;7(2):128-133.[žiūrėta 2024 liep. 19 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1241