1.
Jankauskaitė L, Oniūnaitė U. Skubioji pagalba vaikams astmos paūmėjimo metu [Prieiga per internetą]. PIA 2023 rugpj.;7(2):134-140.[žiūrėta 2023 gruodž. 9 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1242