1.
Matulionė J. Adjuvantinė imunoterapija atezolizumabu po radikalaus chirurginio gydymo ir adjuvantinės chemoterapijos IB–IIIA stadijos nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu sergantiems pacientams. IMpower010 klinikinio tyrimo duomenys [Prieiga per internetą]. PIA 2023 rugpj.;7(2):189-195.[žiūrėta 2023 gruodž. 9 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1243