1.
Jaruševičius L, Juozaitytė E. Plaučių vėžio spindulinio gydymo galimybės ir perspektyva [Prieiga per internetą]. PIA 2013 geg.;12(1):8-10.[žiūrėta 2024 bal. 13 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/374