1.
Jurkevičiūtė E. Pradėtas vykdyti naujas Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslininkų grupių projektas „Kraujo eozinofilų potipių specifinės miRNR kaip biožymenys ir gydymo taikiniai sergant astma“ [Prieiga per internetą]. PIA 2021 birž.;5(1):8.[žiūrėta 2021 lapkr. 28 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/701