1.
Biekšienė K. Churg-Strauss sindromas. PIA [Prieiga per internetą]. 2022 m.spalio10 d. [žiūrėta 2024 m.kovo4 d.];6(2):138-43. Adresas: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1015