1.
Šapronaitė V, Kvedarienė V. Alergija retiems ir egzotiniams gyvūnams. PIA [Prieiga per internetą]. 2022 m.spalio10 d. [žiūrėta 2024 m.kovo4 d.];6(2):183-90. Adresas: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1020