1.
Malakauskas K. Suaugusiųjų cistinė fibrozė. PIA [Prieiga per internetą]. 2023 m.rugsėjo26 d. [žiūrėta 2023 m.lapkričio28 d.];7(2):111-9. Adresas: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1232