1.
Malinauskienė L. Nesteroidinių vaistų nuo uždegimo paūminta kvėpavimo takų liga. PIA [Prieiga per internetą]. 2023 m.rugpjūčio22 d. [žiūrėta 2023 m.gruodžio9 d.];7(2):121-7. Adresas: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1234