1.
Staikūnienė-Kozonis J. Alergenų specifinė imunoterapija klinikinėje praktikoje. PIA [Prieiga per internetą]. 2023 m.rugsėjo26 d. [žiūrėta 2024 m.liepos19 d.];7(2):145-7. Adresas: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1236