1.
Miliauskas S. Metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio pirmos eilės gydymas nivolumabu ir ipilimumabu derinant su dvejais chemoterapijos kursais. Klinikinio tyrimo CheckMate 9LA ketverių metų stebėsenos duomenys. PIA [Prieiga per internetą]. 2023 m.rugpjūčio22 d. [žiūrėta 2024 m.liepos19 d.];7(2):164-71. Adresas: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1238