1.
Jankauskaitė L, Oniūnaitė U. Skubioji pagalba vaikams astmos paūmėjimo metu. PIA [Prieiga per internetą]. 2023 m.rugpjūčio25 d. [žiūrėta 2023 m.lapkričio28 d.];7(2):134-40. Adresas: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1242