1.
Matulionė J. Adjuvantinė imunoterapija atezolizumabu po radikalaus chirurginio gydymo ir adjuvantinės chemoterapijos IB–IIIA stadijos nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu sergantiems pacientams. IMpower010 klinikinio tyrimo duomenys. PIA [Prieiga per internetą]. 2023 m.rugpjūčio25 d. [žiūrėta 2023 m.gruodžio9 d.];7(2):189-95. Adresas: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1243