1.
Šematonytė J. Įspūdžiai iš kasmetinio Europos alergologų ir klinikinių imunologų akademijos kongreso Hamburge. PIA [Prieiga per internetą]. 2023 m.rugsėjo26 d. [žiūrėta 2023 m.lapkričio28 d.];7(2):108. Adresas: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1268