1.
Rimkūnas A. Įspūdžiai iš Europos respiratologų draugijos organizuotų eozinofilinių plaučių ligų mokymų. PIA [Prieiga per internetą]. 2023 m.rugsėjo26 d. [žiūrėta 2024 m.gegužės20 d.];7(2):109-10. Adresas: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1269