1.
Jaruševičius L, Juozaitytė E. Plaučių vėžio spindulinio gydymo galimybės ir perspektyva. PIA [Prieiga per internetą]. 2013 m.gegužės15 d. [žiūrėta 2024 m.balandžio13 d.];12(1):8-10. Adresas: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/374