1.
Jurkevičiūtė E. Pradėtas vykdyti naujas Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslininkų grupių projektas „Kraujo eozinofilų potipių specifinės miRNR kaip biožymenys ir gydymo taikiniai sergant astma“. PIA [Prieiga per internetą]. 2021 m.birželio14 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio28 d.];5(1):8. Adresas: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/701