1.
Kalinauskaitė-Žukauskė V. Dėmesys astmai ir ja sergantiems asmenims. PIA [Prieiga per internetą]. 2021 m.rugsėjo23 d. [žiūrėta 2022 m.sausio21 d.];5(2):111. Adresas: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/787