Trachejos patologija: skubioji chirurgine pagalba pulmonologijoje

  • Romaldas Rubikas
Reikšminiai žodžiai: krūtinės chirurgija, pulmonologija, trachėja, stenozė, svetimkūniai, fistulės

Santrauka

Krūtinės (torakalinės) chirurgijos ir pulmonologijos nuolatinė sąveika yra būtina, siekiant užtikrinti visapusišką kvalifikuotą medicinos pagalbą kvėpavimo organų ligomis sergantiems pacientams. Tokio dviejų medicinos disciplinų veiksmingo bendradarbiavimo pavyzdys gali būti skubi pulmonologinė (bronchologinė) ir chirurginė pagalba gydant dažniausiai pasitaikančias trachėjos spindį siaurinančias ligas bei jų komplikacijas. Daugeliu atvejų pulmonologai (bronchologai) pirmieji sutinka tokių ligų ištiktus pacientus, nustato ligos diagnozę ir pradeda gydyti. Skubi (urgentinė) krūtinės chirurgijos intervencija būtina, kai nepakanka (ar iš viso negalima taikyti) pulmonologinių metodų. Šiuo straipsniu siekiama supažindinti su urgentinių chirurginių intervencijų indikacijomis ir galimybėmis ir taip pagerinti pulmonologų, krūtinės chirurgų bei kitų specialybių gydytojų tarpusavio supratimą, diagnostikos ir gydymo veiksmų pereinamumą ir tęstinumą.

Biografiniai duomenys

Romaldas Rubikas

LSMU MA Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika

Kaip cituoti
1.
Rubikas R. Trachejos patologija: skubioji chirurgine pagalba pulmonologijoje [Prieiga per internetą]. PIA 2013 geg.;12(1):18-20.[žiūrėta 2024 kovo 4 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/377