Psichoneuroimunologijos reikšmė šiuolaikinei medicinai

  • Marius Šukys
  • Danielius Serapinas
Reikšminiai žodžiai: psichoneuroimunologija, stresas, imuninė sistema

Santrauka

Seniai žinoma, kad psichologiniai veiksniai gali daryti įtaką imuninei funkcijai, ši sąveika ilgą laiką nebuvo plačiai nagrinėta, ir patikimos literatūros apie tai atsirado visai neseniai. Žurnalas „Psychosomatic medicine“ yra puikus šaltinis norint atsekti, kaip vystėsi ir plėtėsi supratimas apie šią imuniteto moduliaciją bei kokios tyrimų tendencijos ateityje. Apžvelgus šio žurnalo straipsnius bei straipsnius, referuojamus MEDLINE duomenų bazėje, randama pakankamai duomenų, kad psichosocialinis stresas gali sąlygoti sveikatos pakitimus, ypač susijusius su infekcinėmis ligomis ir traumų, žaizdų gijimu. Uždegimo citokinų gamyba gali būti skatinama neigiamų emocijų, streso, lėtinių ligų.

Biografiniai duomenys

Marius Šukys

LSMU MA Pulmonologijos ir imunologijos klinika

Danielius Serapinas

LSMU MA Pulmonologijos ir imunologijos klinika

Kaip cituoti
1.
Šukys M, Serapinas D. Psichoneuroimunologijos reikšmė šiuolaikinei medicinai [Prieiga per internetą]. PIA 2013 geg.;12(1):21-24.[žiūrėta 2024 kovo 4 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/378